PRAWO RODZINNE
Rozwód Kraków, Śląsk, Ruda Śląska

Sprawy rozwodowe Kraków, Ruda Śląska, Śląsk, Katowice

Kancelaria adwokacka udziela porad prawne związane z prawem rodzinnym w Rudzie Śląskiej i w Krakowie. Klientom oferujemy doradztwo oraz prowadzenie spraw rozwodowych czy też o separację, a także sprawy o ustalenie alimentów, zabezpieczenie alimentów i o ustalenie ojcostwa.

Ponieważ sprawy tej dziedziny prawa są zazwyczaj niezwykle delikatne czy wręcz drażliwe, pomoc ze strony adwokata jest z pewnością wskazana. W takich sytuacjach jego zadaniem, jako pełnomocnika jednej ze stron, jest zachowanie chłodnej oceny sytuacji i dostosowanie swoich działań do oczekiwań Mocodawcy, jak i jego bieżącej sytuacji rodzinnej.

Doradztwo z zakresu prawa rodzinnego

Doradztwa z zakresu prawa rodzinnego udziela Państwu adwokat w kancelarii mieszczącej się Rudzie Śląskiej i w Krakowie. Podejmując się prowadzenia Państwa sprawy rozwodowej pełnomocnik realizuje obsługę w każdym zakresie, w tym związaną nie tylko z reprezentacją Klienta przed sądem, ale też z przygotowaniem dokumentacji (w tym pozwu lub odpowiedzi na pozew oraz niezbędnych wniosków wymaganych w trakcie postępowania procesowego). Współpraca z adwokatem nie różni się zanadto w przypadku rozwodu bez orzekania lub z orzekaniem o winie – jednak istotne jest, by taką kwestię omówić na samym początku i podejmować działania prawne zgodnie z podjętą decyzją.

W wielu przypadkach sprawie rozwodowej towarzyszą kwestie dotyczące sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. W zależności od tego, jakie materiały dowodowe zostaną przedstawione lub też jaka będzie wola rodziców, może dojść ponadto do ograniczenia czy też pozbawienia jednego z nich władzy rodzicielskiej. Z zagadnieniem dotyczącym opieki nad wspólnymi dziećmi wiążą się również roszczenia alimentacyjne. Także w takich sprawach adwokat w Krakowie jest w stanie udzielić porady prawnej, jak i poprowadzić Państwa przez wszystkie etapy procesu sądowego.

O tym, jak będzie przebiegać sprawa rozwodowa, czy sąd wyda postanowienie już na pierwszej rozprawie, czy też skieruje małżonków do mediatora decyduje skład sędziowski.

Rozwód a sprawy majątkowe

Nie da się ukryć, że przez lata życia we dwoje małżonkowie zwykle gromadzą określony majątek wspólny, w skład którego mogą wchodzić nieruchomości, samochody czy też oszczędności gotówkowe. Rozwód wiąże się zatem także z koniecznością ustalenia jego odpowiedniego podziału.

Zasadniczo podział majątku wspólnego może zostać dokonany dopiero po prawomocnym rozwodzie. Jeśli byli współmałżonkowie są w stanie dokonać tego w formie umownej, nie jest konieczne występowanie z pozwem sądowym – w tym wypadku w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie lub w Rudzie Śląskiej zostanie sporządzona stosowna umowa. Gdy w grę wchodzi również podział nieruchomości, taka procedura musi przyjąć formę aktu notarialnego.

Jeśli jednak rozwiedzeni współmałżonkowie nie wyrażą stosownej chęci, konieczne będzie przeprowadzenie sądowego podziału majątku. W tej sytuacji adwokat, jako pełnomocnik,  występuje do Sądu Rejonowego odpowiadającego zasięgiem miejscu położenia elementów tego majątku. W naszej kancelarii zostanie w takim przypadku sporządzony wniosek, który wraz z całą dokumentacją, to jest odpisami z ksiąg wieczystych oraz wyrokiem rozwodowym zostanie złożony w sądzie.

Zapraszamy do współpracy