Adwokat prawo karne

W ramach naszej oferty usług prawnych możecie Państwo skorzystać w Rudzie Śląskiej z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach dotyczących prawa karnego. Jako obrońca lub pełnomocnik zapewnia on obsługę prawną na każdym etapie postępowania karnego, to jest od postępowania przygotowawczego, przez występowanie przed sądem I instancji, aż po ewentualną apelację, postępowanie kasacyjne czy wykonawcze.

Ciekawostka

Czy wiesz, że w Polsce w roku 2022 jedynie 1,9 % oskarżonych zostało uniewinnionych od zarzucanych im w akcie oskarżenia czynów? Dodatkowo wyłącznie 1,2 % wyroków uniewinniających to wyroki prawomocne?

Twoje szanse na uzyskanie wyroku uniewinniającego w przypadku wniesienia do sądu przez prokuratora aktu oskarżenia są naprawdę niskie.

Wiele zależy od podjętych przez Ciebie kroków prawnych. Ważne, byś miał wiedzę jakie możliwości stwarzają Ci przepisy regulujące prawo karne. Kluczowe jest również przygotowanie taktyki obrończej, dlatego zaleca się korzystanie z pomocy adwokata.

Nawet, gdy ostatecznie ponosisz winę za zarzucane Ci przestępstwo, masz prawo do obrony. Możesz walczyć o to, by wymierzona Ci kara była jak najłagodniejsza, a w razie skazania na karę pozbawienia wolności, w niektórych przypadkach, możesz wnioskować np. o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary bądź przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary.

Być może przydatna będzie pomoc adwokata, który może pełnić rolę Twojego obrońcy już od samego początku sprawy.  Zapraszam na konsultację indywidualną, tak by ocenić jakie kroki można podjąć w Twoim przypadku.

Jak wygląda prowadzenie sprawy karnej?

W przypadku sprawy karnej zapewniamy Klientowi niezbędną obsługę prawną, która obejmuje przede wszystkim reprezentację przed sądami każdej instancji. Adwokat może w razie potrzeby działać również w sytuacjach awaryjnych, to jest po zatrzymaniu Mocodawcy czy też po jego tymczasowym aresztowaniu. Adwokat może zatem występować także przed organami takimi jak Policja czy Prokuratura. Zadba również o skompletowanie niezbędnej dokumentacji prawnej oraz dopełnienie wszystkich formalności.

Adwokat od spraw karnych w Rudzie Śląskiej może podjąć się obrony w przypadku postępowań dotyczących na przykład:

  • czynów przeciwko zdrowiu i życiu, do których należy ciężki uszczerbek na zdrowiu czy też udział w bójce,
  • oszustw gospodarczych,
  • wypadków komunikacyjnych, także spowodowanych w stanie nietrzeźwości,
  • przestępstw narkotykowych,
  • czynów zabronionych przeciwko mieniu, to jest kradzieży, włamania.

Podejmujemy się obrony osób zatrzymanych czy oskarżonych. W takich sytuacjach wskazany jest możliwie najszybszy kontakt z kancelarią – do tego podejrzany ma tak naprawdę prawo już od pierwszej czynności przeprowadzanej przez organy ścigania.

Istotny jest również fakt, że w naszej kancelarii możecie Państwo uzyskać pomoc prawną także po usłyszeniu prawomocnego wyroku. W takim przypadku możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary czy przerwę w jej wykonywaniu. Każdy przypadek jest oczywiście indywidualny, zatem konkretne wyjaśnienia można uzyskać od adwokata po zapoznaniu się przez niego z aktami sprawy.

Adwokat jako oskarżyciel w sprawie karnej w Rudzie Śląskiej.

Adwokat w sprawie karnej może reprezentować jedną ze stron, jednak nie zawsze musi to być oskarżony. W ramach postępowania z zakresu prawa karnego możemy też występować w imieniu pokrzywdzonego, jako oskarżyciel posiłkowy lub też prywatny. Wówczas zadaniem adwokata jest doprowadzenie oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody. Jeśli pokrzywdzony w wyniku przestępstwa zmarł, pełnomocnik może występować w imieniu jego rodziny czy bliskiej osoby (na przykład współmałżonka).

W przypadku występowania w Państwa imieniu jako oskarżyciel, adwokat będzie także aktywnie opracowywał materiał dowodowy i zadba o wniesieniu aktu oskarżenia, tym samym działając u boku prokuratora, który pełni rolę oskarżyciela publicznego.

Jeśli właśnie takiej pomocy adwokata prawa karnego w Rudzie Śląskiej Państwo potrzebujecie, zachęcamy do skontaktowania się z kancelarią. Z przyjemnością udzielimy niezbędnych informacji także drogą telefoniczną lub mailową.

Zapraszamy do współpracy