Adwokat prawo karne Kraków

W ramach naszej oferty usług prawnych możecie Państwo skorzystać w Krakowie z pomocy adwokata od prawa karnego. Pełnomocnik zapewnia przy tym obsługę prawną na każdym etapie postępowania karnego, to jest od postępowania przygotowawczego, przez występowanie przed sądem I instancji, aż po ewentualną apelację, postępowanie kasacyjne czy wykonawcze.

Jak wygląda prowadzenie sprawy karnej?

W przypadku sprawy karnej zapewniamy Klientowi niezbędną obsługę prawną, która obejmuje przede wszystkim reprezentację przed sądami każdej instancji. Adwokat może w razie potrzeby działać również w sytuacjach awaryjnych, to jest po zatrzymaniu Mocodawcy czy też po jego tymczasowym aresztowaniu. Pełnomocnik może zatem występować także przed Policją czy Prokuraturą. Zadba również o skompletowanie niezbędnej dokumentacji prawnej oraz dopełnienie wszystkich formalności.

Adwokat od spraw prawa karnego działający w Krakowie może podjąć się pełnomocnictwa w przypadku postępowań dotyczących na przykład:

  • czynów przeciwko zdrowiu i życiu, do których należy ciężki uszczerbek na zdrowiu czy też udział w bójce,
  • oszustw gospodarczych,
  • wypadków komunikacyjnych, także spowodowanych w stanie nietrzeźwości,
  • przestępstw narkotykowych,
  • czynów zabronionych przeciwko mieniu, to jest kradzieży, włamania.

Podejmujemy się obrony osób zatrzymanych czy oskarżonych. W takich sytuacjach wskazany jest możliwie najszybszy kontakt z kancelarią – do tego podejrzany ma tak naprawdę prawo już od pierwszej czynności przeprowadzanej przez organy ścigania.

Istotny jest również fakt, że w naszej kancelarii możecie Państwo uzyskać pomoc prawną także po usłyszeniu prawomocnego wyroku. W takim przypadku możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary czy przerwę w jej wykonywaniu. Każdy przypadek jest oczywiście indywidualny, zatem konkretne wyjaśnienia można uzyskać od adwokata po zapoznaniu się przez niego z aktami sprawy.

Adwokat jako oskarżyciel w sprawie karnej w Krakowie

Adwokat w sprawie karnej może reprezentować jedną ze stron, jednak nie zawsze musi to być oskarżony. W ramach postępowania z zakresu prawa karnego możemy też występować w imieniu pokrzywdzonego, jako oskarżyciel posiłkowy lub też prywatny. Wówczas zadaniem adwokata jest doprowadzenie oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody. Jeśli pokrzywdzony w wyniku przestępstwa zmarł, pełnomocnik może występować w imieniu jego rodziny czy bliskiej osoby (na przykład współmałżonka).

W przypadku występowania w Państwa imieniu jako oskarżyciel, adwokat będzie także aktywnie opracowywał materiał dowodowy i zadba o wniesieniu aktu oskarżenia, tym samym działając u boku prokuratora, który pełni rolę oskarżyciela publicznego.

Jeśli właśnie takiej pomocy adwokata prawa karnego w Krakowie Państwo potrzebujecie, zachęcamy do skontaktowania się z kancelarią. Z przyjemnością udzielimy niezbędnych informacji także drogą telefoniczną lub mailową.

Zapraszamy do współpracy