Prawo pracy Ruda Śląska, Kraków

Nasza kancelaria działająca na Śląsku i w Krakowie zapewnia doradztwo z zakresu prawa pracy. Ta dziedzina prawa dotyczy prawidłowej regulacji relacji zachodzących pomiędzy pracodawcą i pracownikiem oraz określaj szczegółowo ich prawa i obowiązki. Adwokat może więc reprezentować jedną lub drugą stronę przed sądem pracy.

Niestety, pomiędzy pracownikiem (lub pracownikami), a pracodawcą często dochodzi do sytuacji konfliktowych, które nie zawsze da się rozwiązać samodzielnie w formie ugodowej. W niektórych przypadkach dochodzi do jawnego łamania prawa, co z kolei zobowiązuje daną stronę do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Prawo pracy – Śląsk i Kraków

W jaki sposób pracownik może oprzeć się na regulacjach prawa pracy? W Krakowie i na Śląsku może skorzystać z doradztwa prawnego naszej Kancelarii, gdzie uzyska odpowiedzi na nurtujące go pytania i, jeśli uzna to za stosowne, udzieli odpowiedniego pełnomocnictwa do jego reprezentowania.

Z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają się do nas Klienci? Przede wszystkim wskazują oni na szereg naruszeń przysługujących im praw, wśród których wymienić można przykładowo:

  • nieprawidłową formę wypowiedzenia stosunku pracy,
  • niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne,
  • brak wypłaty należnego wynagrodzenia podstawowego oraz za przepracowane godziny nadliczbowe,
  • naruszenie dóbr osobistych w miejscu pracy.

Z ostatnim punktem wiązać się mogą takie zachowania ze strony pracodawcy lub współpracowników, jak dyskryminacja ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie czy orientację seksualną. Tego rodzaju sytuacje często są traktowane jako mobbing lub stopniowo do niego prowadzą.

O mobbingu można mówić w przypadku uporczywego i długotrwałego nękania, które w miejscu pracy przybiera formę zastraszania lub ośmieszania pracownika. Niezwykle przykrym elementem mobbingu jest również molestowanie seksualne, które niekiedy jest przez długi czas ukrywane przez pokrzywdzonego, na przykład na skutek wstydu z powodu zaistniałej sytuacji. Wiedząc, jak trudne bywają tak delikatne sprawy zapewniamy Klientom maksymalny komfort podczas spotkań w kancelarii oraz dbamy o zachowanie poufności.

Prawo pracy dla pracodawcy

Prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w Krakowie lub na Śląsku? Prawo pracy jest zbiorem przepisów, które dotyczą także Waszych obowiązków oraz praw. Jeśli zatrudniacie pracowników, to wszelkiego rodzaju konflikty czy nieporozumienia możecie rozwiązać również poprzez współpracę z naszą kancelarią adwokacką.

W przypadku pracodawców działania związane z prawem pracy mogą dotyczyć postępowania przy potwierdzonym naruszeniu przez pracownika punktów zawartych w umowie, w tym dotyczących zakazu konkurencji. Pracodawcy potrzebują niekiedy także wsparcia prawnego w sprawach związanych z roszczeniami pracowników wynikającymi z wystąpienia wypadku przy pracy.

Naszym Klientom możemy również zaoferować pomoc prawną przy sporządzaniu umów o pracę czy też cywilnoprawnych tak, by poprawnie zabezpieczały one zarówno Państwa interesy, jak i dbały o Waszych pracowników.

Zapraszamy do współpracy