Podmioty gospodarcze

Prawo spółek
 • doradztwo w wyborze optymalnej formy działania pod względem prawnym i podatkowym

 • sporządzenie niezbędnych do założenia spółki dokumentów oraz reprezentacja w postępowaniach rejestrowych

 • opracowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych związanych z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem, podziałem i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych

 • obsługa organów spółek

 • przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy

 • bieżąca obsługa korporacyjna

 • przekształcenia i likwidacja spółek

 • due diligence podmiotów gospodarczych

 • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw spółek za granicą, w szczególności w Niemczech, w Austrii i w Szwajcarii we współpracy z naszymi zagranicznymi kancelariami partnerskimi

Nieruchomości
 • due diligence nieruchomości i przedsiębiorstw

 • ocena ryzyka planowanej transakcji

 • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym

 • pomoc prawna w zakresie nabycia nieruchomości przez cudzoziemców

 • prowadzenie negocjacji w związku z kupnem/sprzedażą nieruchomości

 • obsługa prawna najmu komercyjnego

Ochrona danych osobowych
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w tym polityki bezpieczeństwa informacji, polityki prywatności, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, umów powierzenia, etc.

 • audyt bezpieczeństwa danych osobowych w przedsiębiorstwie

 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych

Windykacja należności
 • dochodzenie wierzytelności także od podmiotów zagranicznych, w szczególności z krajów niemieckojęzycznych (we współpracy z naszymi zagranicznymi kancelariami partnerskimi)

 • dochodzenie wierzytelności przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, w postępowaniu przedsądowym, polubownym, sądowym i egzekucyjnym

 • przygotowywanie pism przedsądowych oraz procesowych

Dział zagraniczny

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest obsługa prawna o charakterze międzynarodowym. Świadczone przez nas usługi są skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców, którzy planują rozwój na rynkach zagranicznych (przede wszystkim w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i we Włoszech) oraz do przedsiębiorców zagranicznych planujących rozwój swojej działalności na polskim rynku. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi (doradcami podatkowymi, inwestycyjnymi, rzeczoznawcami, adwokatami, tłumaczami) i przynależności do międzynarodowych stowarzyszeń jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę prawną skrojoną na miarę ich potrzeb.

Zapraszamy do współpracy